กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

ประมวลภาพกิจกรรมนิเทศ

การวัดผลประเมินผล

  ผลสอบ 0-NET ปี 60 ป.6

สื่อการเรียนการสอน

ประกาศ ข่าวฯ

Download

หนังสือพิมพ์

กรอกข้อมูลของ สพฐ.

link ภายในหน่วงาน

link ภายนอกหน่วงาน

ประชุม อบรมสัมนา