ยินดีต้อนรับ: ผู้มาเยี่ยมชม


มาตรฐานที่ 1มาตรฐานที่ 2มาตรฐานที่ 3มาตรฐานที่ 4เข้าสู่ระบบ

IDโรงเรียนชื่อตบช.3.1ตบช.3.2ตบช.3.3ตบช.3.4ตบช.3.5ตบช.3.6
1บ้านสะพานหินนายสุวิน สีดา
2บ้านวังคะเคียนนายจำนงค์ คลังสืิน515555
3อนุบาลหนองมะโมงนางกัญชลี รักษาสัตย์515555
4บ้านหนองตะขบนายมานะ เขียวเหลือง415543
5บ้านกะบกเตี้ยนายวิหา แจ้งสุข515555
6บ้านวังหัวเรือนางณฐพร ฉิมพาลี515155
7วัดวังน้ำขาวนาย มานะ ปานเลิศ51555
8วัดบ้านหนองนยธวัชชัย โพธิ์หลำ
9ไทยรัฐวิทยา 57นายศิรินทร์ ธนบริบูรณ์พงศ์515555
10บางไก่เถื่อนนางสุภาพร จิตรเอื้อตระกูล515555
11วัดสวนอัมพวันนางศรัณย์รัชต์ แสงศรี515053
12วัดเขาดินนางบัญญัติ สุพรรณกูล515552