ยินดีต้อนรับ: ผู้มาเยี่ยมชม


มาตรฐานที่ 1มาตรฐานที่ 2มาตรฐานที่ 3มาตรฐานที่ 4เข้าสู่ระบบ

IDโรงเรียนชื่อตบช.4.1ตบช.4.2
1บ้านสะพานหินนายสุวิน สีดา5
2บ้านวังคะเคียนนายจำนงค์ คลังสืิน55
3อนุบาลหนองมะโมงนางกัญชลี รักษาสัตย์55
4บ้านหนองตะขบนายมานะ เขียวเหลือง55
5บ้านกะบกเตี้ยนายวิหา แจ้งสุข55
6บ้านวังหัวเรือนางณฐพร ฉิมพาลี55
7วัดวังน้ำขาวนาย มานะ ปานเลิศ55
8วัดบ้านหนองนยธวัชชัย โพธิ์หลำ
9ไทยรัฐวิทยา 57นายศิรินทร์ ธนบริบูรณ์พงศ์55
10บางไก่เถื่อนนางสุภาพร จิตรเอื้อตระกูล55
11วัดสวนอัมพวันนางศรัณย์รัชต์ แสงศรี55
12วัดเขาดินนางบัญญัติ สุพรรณกูล55