สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://cnt.go.th/cnt/ Mon, 25 Jan 2021 12:05:40 งานฌาปนกิจศพนางมานิตย์ http://cnt.go.th/cnt//?name=news&file=readnews&id=550 http://cnt.go.th/cnt//http://cnt.go.th/cnt//icon/news_1611551140.jpg

งานฌาปนกิจศพนางมานิตย์

1611551140
โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง http://cnt.go.th/cnt//?name=news&file=readnews&id=549 http://cnt.go.th/cnt//http://cnt.go.th/cnt//icon/news_1611551043.jpg

โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

1611551043
ประชุมกลุ่มนิเทศฯ http://cnt.go.th/cnt//?name=news&file=readnews&id=548 http://cnt.go.th/cnt//http://cnt.go.th/cnt//icon/news_1611550952.jpg

ประชุมกลุ่มนิเทศฯ

1611550952
ประชุม ศปก.จ.ชัยนาท ครั้งที่ 13 http://cnt.go.th/cnt//?name=news&file=readnews&id=547 http://cnt.go.th/cnt//http://cnt.go.th/cnt//icon/news_1611550836.jpg

ประชุม ศปก.จ.ชัยนาท ครั้งที่ 13

1611550836
ศธจ.มอบหน้ากากอนามัย http://cnt.go.th/cnt//?name=news&file=readnews&id=546 http://cnt.go.th/cnt//http://cnt.go.th/cnt//icon/news_1611550663.jpg

ศธจ.มอบหน้ากากอนามัย

1611550663
กิจกรรม 5 ส. http://cnt.go.th/cnt//?name=news&file=readnews&id=545 http://cnt.go.th/cnt//http://cnt.go.th/cnt//icon/news_1611197024.jpg

กิจกรรม 5 ส.

1611197024
เคารพศพนางมานิตย์ รอดเงิน http://cnt.go.th/cnt//?name=news&file=readnews&id=544 http://cnt.go.th/cnt//http://cnt.go.th/cnt//icon/news_1611196779.jpg

เคารพศพนางมานิตย์ รอดเงิน

1611196779
พุธเช้า ข่าวโรงเรียน/ ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3 http://cnt.go.th/cnt//?name=news&file=readnews&id=543 http://cnt.go.th/cnt//http://cnt.go.th/cnt//icon/news_1611196688.jpg

พุธเช้า ข่าวโรงเรียน/ ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3

1611196688
โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และ Coding http://cnt.go.th/cnt//?name=news&file=readnews&id=542 http://cnt.go.th/cnt//http://cnt.go.th/cnt//icon/news_1611039492.jpg

โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และ Coding

1611039492
จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดชัยนาท http://cnt.go.th/cnt//?name=news&file=readnews&id=541 http://cnt.go.th/cnt//http://cnt.go.th/cnt//icon/news_1611039167.jpg

จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดชัยนาท

1611039167