สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.cnt.go.th/cnt/ Tue, 01 Sep 2020 13:06:53 พุธเช้า ข่าวโรงเรียน/ข่าว สพฐ. ครั้ง 31/2563 http://www.cnt.go.th/cnt//?name=news&file=readnews&id=301 http://www.cnt.go.th/cnt//http://www.cnt.go.th/cnt//icon/news_1598424737.jpg

พุธเช้า ข่าวโรงเรียน/ข่าว สพฐ. ครั้ง 31/2563

1598424737
ประชุมประจำเดือนคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 7/2563 http://www.cnt.go.th/cnt//?name=news&file=readnews&id=300 http://www.cnt.go.th/cnt//http://www.cnt.go.th/cnt//icon/news_1598424652.jpg

ประชุมประจำเดือนคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 7/2563

1598424652
ติดตาม การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) http://www.cnt.go.th/cnt//?name=news&file=readnews&id=299 http://www.cnt.go.th/cnt//http://www.cnt.go.th/cnt//icon/news_1598424544.jpg

ติดตาม การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

1598424544
ประเมินสัมฤทธิผล รอง ผอ.สพท http://www.cnt.go.th/cnt//?name=news&file=readnews&id=298 http://www.cnt.go.th/cnt//http://www.cnt.go.th/cnt//icon/news_1598424350.jpg

ประเมินสัมฤทธิผล รอง ผอ.สพท

1598424350
เยี่ยมบ้านนักเรียน http://www.cnt.go.th/cnt//?name=news&file=readnews&id=297 http://www.cnt.go.th/cnt//http://www.cnt.go.th/cnt//icon/news_1598424136.jpg

เยี่ยมบ้านนักเรียน

1598424136
นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) http://www.cnt.go.th/cnt//?name=news&file=readnews&id=296 http://www.cnt.go.th/cnt//http://www.cnt.go.th/cnt//icon/news_1598423858.jpg

นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

1598423858
การประเมินสัมฤทธิผล รอง ผอ.สพท. http://www.cnt.go.th/cnt//?name=news&file=readnews&id=295 http://www.cnt.go.th/cnt//http://www.cnt.go.th/cnt//icon/news_1598423556.jpg

การประเมินสัมฤทธิผล รอง ผอ.สพท.

1598423556
“รูปแบบ New Normal แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้” http://www.cnt.go.th/cnt//?name=news&file=readnews&id=294 http://www.cnt.go.th/cnt//http://www.cnt.go.th/cnt//icon/news_1598417493.jpg

“รูปแบบ New Normal แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้”

1598417493
คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน http://www.cnt.go.th/cnt//?name=news&file=readnews&id=293 http://www.cnt.go.th/cnt//http://www.cnt.go.th/cnt//icon/news_1598417346.jpg

คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน

1598417346
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน http://www.cnt.go.th/cnt//?name=news&file=readnews&id=292 http://www.cnt.go.th/cnt//http://www.cnt.go.th/cnt//icon/news_1598417165.jpg

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

1598417165