มาตรฐานที่ 4 แสดงโรงเรียน: ที่กรอกข้อมูลแล้วโรงเรียนที่กรอกข้อมูลแล้ว   โรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูล/กรอกผิด  
บ่งชี้ 4.1 บ่งชี้ 4.2 บ่งชี้ 4.3 สรุปมาตรฐานที่ 4
ที่ โรงเรียน ร.ร. ดี ดีเยี่ยม ดี ดีเยี่ยม ดี ดีเยี่ยม รวมเฉลี่ย ร้อยละ ระดับ สถานะ
1 วัดหลวงพ่อขาว 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: color1

Filename: views/mt4_shows.php

Line Number: 118

Backtrace:

File: /home/cntgoth/domains/cnt.go.th/public_html/eiqa2017/application/views/mt4_shows.php
Line: 118
Function: _error_handler

File: /home/cntgoth/domains/cnt.go.th/public_html/eiqa2017/application/controllers/Ieqa.php
Line: 237
Function: view

File: /home/cntgoth/domains/cnt.go.th/public_html/eiqa2017/index.php
Line: 315
Function: require_once

2 วัดไผ่โพธิ์ทอง 1 1 0 0 1 0 1 1 100 เขียว
3 บ้านท่าไม้ 1 1 0 1 0 1 0 1 100 เขียว
4 วัดธรรมามูล 1 0 1 0 1 0 1 1 100 เขียว
5 ชุมชนวัดดักคะนน 1 0 1 0 1 0 1 1 100 เขียว
6 วัดสระเนินพระราม 1 1 0 1 0 1 0 1 100 เขียว
7 บ้านหนองแค 1 1 0 1 0 0 1 1 100 เขียว
8 ชุมชนวัดวังเคียน
9 วัดนางลือ
10 พระยาตาก 1 1 0 0 1 1 0 1 100 เขียว
11 อนุบาลชัยนาท 1969 9 1960 9 1960 9 1960 1969 100 เขียว
12 ลัดดาประชาสรรค์ 1 1 0 0 1 0 1 1 100 เขียว
13 วัดหนองเต่าดำ 1 1 0 1 0 1 0 1 100 เขียว
14 วัดแหลมหว้า 1 0 1 0 1 0 1 1 100 เขียว
15 วัดเนินถ่าน 1 0 1 0 1 0 1 1 100 เขียว
16 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 181 181 0 181 0 0 181 181 100 เขียว
17 วัดพิกุลงาม 1 1 0 1 0 1 0 1 100 เขียว
18 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ 1 0 1 0 1 1 0 1 100 เขียว
19 อนุบาลมโนรมย์ 1 0 1 1 0 1 0 1 100 เขียว
20 วัดใหญ่ 1 0 1 0 1 1 0 1 100 เขียว
21 วัดหัวยาง 1 0 1 0 1 0 1 1 100 เขียว
22 บ้านหัวถนน 1 0 1 0 1 0 1 1 100 เขียว
23 บ้านเนินไผ่ 1 1 0 1 0 1 0 1 100 เขียว
24 วัดธรรมขันธ์ 1 0 1 0 1 0 1 1 100 เขียว
25 คงรักษ์ประชานุเคราะห์
26 วัดหนองจิก 1 1 0 0 1 76 0 26 100 เขียว
27 สำราญราษฎร์บำรุง 1 0 1 0 1 0 1 1 100 เขียว
28 วัดวังหมัน 1 0 1 0 1 0 1 1 100 เขียว
29 บ้านท่าข้ามวังน้ำ 1 0 1 0 1 0 1 1 100 เขียว
30 วัดโคกสุก 1 1 0 1 0 1 0 1 100 เขียว
31 วัดดอนตูมกมลาวาส 1 1 0 1 0 1 0 1 100 เขียว
32 วัดนมโฑ 1 1 0 0 1 0 1 1 100 เขียว
33 ชุมชนวัดโคกเข็มฯ 1 1 0 1 0 1 0 1 100 เขียว
34 วัดบ้านหนอง 1 1 0 1 0 1 0 1 100 เขียว
35 เขื่อนเจ้าพระยา 1 1 0 1 0 1 0 1 100 เขียว
36 วัดกรุณา 1 0 1 1 0 1 0 1 100 เขียว
37 วัดมะฝ่อฯ 1 1 0 1 0 1 0 1 100 เขียว
38 วัดโคกจันทน์ 1 1 0 1 0 1 0 1 100 เขียว
39 บ้านคลองยาง 1 1 0 1 0 1 0 1 100 เขียว
40 วัดตะกู 1 1 0 1 0 1 0 1 100 เขียว
41 วัดมะปราง 1 0 1 0 1 0 1 1 100 เขียว
42 วัดดอนตะไล้ 1 0 1 0 1 0 1 1 100 เขียว
43 อนุบาลสรรพยา
44 วัดโพธิมงคล 1 1 0 1 0 1 0 1 100 เขียว
45 วัดหลวงสิริบูรณาราม
46 วัดยางศรีเจริญ 1 0 1 0 1 0 1 1 100 เขียว
47 วัดศรีมงคล 1 0 1 0 1 1 0 1 100 เขียว
48 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ 1 1 0 1 0 0 1 1 100 เขียว
49 วัดหาดอาษา 1 1 0 1 0 1 0 1 100 เขียว
50 บ้านทุ่งกระถิน 1 0 1 0 1 0 1 1 100 เขียว
51 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ 1 1 0 1 0 1 0 1 100 เขียว
52 วัดโพธิ์งาม 1 0 1 1 0 0 1 1 100 เขียว
53 วัดสนามชัย 1 0 1 1 0 1 0 1 100 เขียว
54 วัดสังฆาราม 1 1 0 1 0 1 0 1 100 เขียว
55 วัดท่ากระแส
56 วัดหัวเด่น 1 0 5 0 5 0 5 5 500 เขียว
57 วัดโฆสิตาราม 1 0 1 0 1 0 1 1 100 เขียว
58 วัดหอระฆัง 1 0 1 0 1 0 1 1 100 เขียว
59 วัดสกุณาราม 1 0 1 0 1 0 1 1 100 เขียว
60 วัดท่าสมอ 1 1 0 1 0 1 0 1 100 เขียว
61 วัดกำแพง 1 0 1 0 1 0 1 1 100 เขียว
62 วัดพระแก้ว 1 1 0 1 0 1 0 1 100 เขียว
63 วัดใหม่สรรคบุรี 30 15 13 15 15 5 25 29.33 97.78 เขียว
64 วัดโพธาราม 1 0 1 0 1 0 1 1 100 เขียว
65 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 1 0 1 1 0 1 0 1 100 เขียว
66 วัดท่า 1 0 1 0 1 0 1 1 100 เขียว
67 วัดธรรมิกาวาส 1 0 1 1 0 1 0 1 100 เขียว
68 วัดจั่นเจริญศรี 1 1 0 1 0 0 1 1 100 เขียว
69 วัดบำเพ็ญบุญ 1 0 1 0 1 0 1 1 100 เขียว
70 วัดดอนโพธิ์ศรี 1 1 0 1 0 1 0 1 100 เขียว
71 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 1 1 0 0 1 0 1 1 100 เขียว
72 บ้านหนองแจง 1 1 0 0 1 0 1 1 100 เขียว
73 วัดประชุมธรรม 147 34 107 34 107 34 107 141 95.92 เขียว
74 วัดวิจิตรังสิตาราม 1 1 0 1 0 1 0 1 100 เขียว
75 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส 1 0 1 0 1 0 1 1 100 เขียว
76 วัดบ้านใหม่ 1 0 1 0 1 0 1 1 100 เขียว
77 ไกรราษฎร์วิทยา 30 30 0 30 0 30 0 30 100 เขียว
78 บ้านวังเดือนห้า 52 30 22 30 22 30 22 52 100 เขียว
79 วัดพรหมวิหาร 1 0 1 0 1 0 1 1 100 เขียว
80 บ้านไพรนกยูง 124 0 124 0 124 0 124 124 100 เขียว
81 บ้านหนองอ้ายสาม 1 1 0 1 0 1 0 1 100 เขียว
82 วัดคลองธรรม 1 0 1 1 0 0 1 1 100 เขียว
83 ท่าบ้านหลวง 1 1 0 1 0 1 0 1 100 เขียว
84 วัดวิจิตรรังสรรค์ 1 1 0 1 0 1 0 1 100 เขียว
85 วัดสะตือสิงห์ 1 1 0 1 0 1 0 1 100 เขียว
86 วัดคลองเกษม 1 1 0 1 0 1 0 1 100 เขียว
87 วัดท่าโบสถ์ 1 1 0 1 0 1 0 1 100 เขียว
88 วัดศรีเจริญธรรม 1 0 1 0 1 0 1 1 100 เขียว
89 วัดอรัญญวาสี 1 0 1 0 1 0 1 1 100 เขียว
90 บ้านชัฎฝาง 194 103 86 101 93 84 110 192.33 99.14 เขียว
91 บ้านหนองต่อ 1 1 0 1 0 1 0 1 100 เขียว
92 วัดสวนอัมพวัน 1 1 0 1 0 1 0 1 100 เขียว
93 วัดศรีสโมสร 1 0 1 0 1 0 1 1 100 เขียว
94 บ้านวังคะเคียน 120 0 120 0 120 0 120 120 100 เขียว
95 บ้านวังหัวเรือ 1 0 1 0 1 0 1 1 100 เขียว
96 วัดวังน้ำขาว 1 0 1 0 1 0 1 1 100 เขียว
97 อนุบาลหนองมะโมง
98 บ้านน้ำพุ 1 0 1 0 1 0 1 1 100 เขียว
99 บ้านสะพานหิน 1 0 1 1 0 0 1 1 100 เขียว
100 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ 1 1 0 1 0 1 0 1 100 เขียว
101 บ้านหนองตะขบ 1 1 0 1 0 1 0 1 100 เขียว
102 บ้านดอนใหญ่ 1 1 0 1 0 0 1 1 100 เขียว
103 บ้านเขาเกล็ด 1 1 0 1 0 1 0 1 100 เขียว
104 บ้านบ่อยายส้ม 1 0 1 0 1 0 1 1 100 เขียว
105 บ้านเก่า 1 0 1 0 1 0 1 1 100 เขียว
106 บ้านกะบกเตี้ย 1 1 0 1 0 1 0 1 100 เขียว
107 อนุบาลเนินขาม 1 0 1 0 1 0 1 1 100 เขียว
108 บ้านวังคอไห 1 1 0 1 0 0 1 1 100 เขียว
109 บ้านหนองยาง 1 0 1 0 1 0 1 1 100 เขียว
110 บ้านสุขเดือนห้า 1 0 1 0 1 0 1 1 100 เขียว

สรุป มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล โดยรวม
จำนวนโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลแล้ว 110
รวมเฉลี่ยจำนวน ร.ร.ที่ได้ระดับดีขึ้นไป มฐ.4 2,960.66
มาตรฐานที่ 4 ร้อยละระดับดีขึ้นไป 10,592.84
ระดับ (สถานะ) เขียว
สัญลักษณ์ (เขียว=ดี/ดีเยี่ยม, เหลือง=พอใช้, แดง=ปรับปรุง)โดย....หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพ (นายนคร สอนสุข) และทีมงาน     powered by ธวัชชัย โพธิ์หลำ