มารฐานด้านการจัดการศึกษา 5_8  
ที่ โรงเรียน มฐ.5(20)คะแนน มฐ.6(20)คะแนน มฐ.7(20)คะแนน มฐ.8(5)คะแนน รวม(65)คะแนน คุณภาพ แปลความ สถานะ
1 วัดหลวงพ่อขาว 20 20 20 4.3 64.3 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
2 วัดไผ่โพธิ์ทอง 20 12 14.4 3 49.4 4 ดีมาก ยืนยัน
3 บ้านท่าไม้ 20 16 12 3 51 4 ดีมาก ยืนยัน
4 วัดธรรมามูล 18 19.4 17.6 4.2 59.2 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
5 ชุมชนวัดดักคะนน 20 20 20 5 แก้ไข
6 วัดสระเนินพระราม 20 15.4 15.2 3.8 54.4 4 ดีมาก ยืนยัน
7 บ้านหนองแค 20 18.8 18.4 3.6 60.8 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
8 วัดนางลือ 21 15.4 15.2 3.6 55.2 4 ดีมาก ยืนยัน
9 วัดศรีวิชัย 20 16 16 4 56 4 ดีมาก ยืนยัน
10 พระยาตาก 16 18.2 18.4 4.2 56.8 4 ดีมาก ยืนยัน
11 อนุบาลชัยนาท 20 19.6 20 4.7 64.3 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
12 ลัดดาประชาสรรค์ 20 17.8 16 5 58.8 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
13 อนุบาลเมืองชัยนาท 20 20 20 4.3 64.3 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
14 วัดโรงวัว 20 20 20 4.4 64.4 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
15 วัดแหลมหว้า 20 17.6 19.2 4.7 53.8 4 ดีมาก ยืนยัน
16 วัดดอนรังนก 20 16 16 3 55 4 ดีมาก ยืนยัน
17 วัดเนินถ่าน 20 12 16 3 51 4 ดีมาก ยืนยัน
18 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 20 20 20 5 65 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
19 วัดพิกุลงาม 20 12 12 3 47 3 ดี ยืนยัน
20 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ 20 17.6 19.2 4.9 61.7 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
21 อนุบาลมโนรมย์ 20 19 18.4 4.9 62.3 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
22 วัดใหญ่ 20 18.2 18.4 4.8 61.4 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
23 ไทยรัฐวิทยา 57 20 16 16 4 56 4 ดีมาก ยืนยัน
24 วัดหัวยาง 20 19 16.8 4.2 60 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
25 บ้านหางน้ำหนองแขม NaN 12 12 3.6 NaN 0 0 แก้ไข
26 วัดโคกแจง 20 18.2 16.8 4.6 59.6 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
27 บ้านเนินไผ่ 20 17.2 16.8 3.5 57.5 4 ดีมาก ยืนยัน
28 วัดธรรมขันธ์ 20 17.2 16.8 4.4 58.4 4 ดีมาก ยืนยัน
29 คงรักษ์ประชานุเคราะห์ 20 20 20 5 แก้ไข
30 วัดบ่อแร่ 20 10.4 15.2 3.13 48.73 3 ดี ยืนยัน
31 วัดหนองจิก 20 20 20 5 65 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
32 สำราญราษฎร์บำรุง 20 16 12 3 51 4 ดีมาก ยืนยัน
33 วัดวังหมัน 20 12 12 3 45.67 3 ดี ยืนยัน
34 บ้านท่าข้ามวังน้ำ 20 12 12 3 47 3 ดี ยืนยัน
35 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 20 20 20 5 65 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
36 บ้านทุ่งกว้าง 20 16 12 3 แก้ไข
37 วัดโคกสุก 16 12 12 3 43 3 ดี ยืนยัน
38 วัดดอนตูมกมลาวาส 20 11.6 15.2 0.9 47.7 3 ดี ยืนยัน
39 วัดหนองบัว 20 8 10.4 0.9 39.3 3 ดี ยืนยัน
40 วัดนมโฑ 20 19.4 16.8 5 61.2 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
41 วัดเขาแก้ว 20 15.4 12.8 3 51.2 4 ดีมาก ยืนยัน
42 ชุมชนวัดโคกเข็มฯ 20 16 20 5 61 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
43 วัดบ้านหนอง 20 17 15.2 4.4 56.6 4 ดีมาก ยืนยัน
44 เขื่อนเจ้าพระยา 20 16 16 4 56 4 ดีมาก ยืนยัน
45 วัดกรุณา 20 16 16 4 56 4 ดีมาก ยืนยัน
46 วัดมะฝ่อฯ 22 16 16 4 58 4 ดีมาก ยืนยัน
47 วัดโคกจันทน์ 18 12 12 3 45 3 ดี ยืนยัน
48 บ้านคลองยาง 20 16 16 4 56 4 ดีมาก ยืนยัน
49 วัดตะกู 20 12 14.4 4.8 51.2 4 ดีมาก ยืนยัน
50 วัดมะปราง 28 20 20 5 73 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
51 วัดดอนตะไล้ 20 18.8 18.4 4.4 61.6 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
52 อนุบาลสรรพยา 20 19.6 16 4.6 60.2 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
53 วัดโพธิมงคล 20 16 16.8 4 56.8 4 ดีมาก ยืนยัน
54 วัดกำแพง (สรรพยา) 18 14.8 15.2 3.6 51.6 4 ดีมาก ยืนยัน
55 วัดหลวงสิริบูรณาราม 20 14 12 3.6 49.6 4 ดีมาก ยืนยัน
56 วัดยางศรีเจริญ 20 20 20 5 65 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
57 วัดศรีมงคล 20 20 19.2 5 64.2 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
58 วัดหาดอาษา 20 14.8 15.2 3.2 53.2 4 ดีมาก ยืนยัน
59 บ้านทุ่งกระถิน 20 20 18.4 4.6 63 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
60 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ 20 11.6 14.4 4 50 4 ดีมาก ยืนยัน
61 วัดเทพรัตวนาราม 20 12 12 3 47 3 ดี ยืนยัน
62 เทพรัตน์ 20 17.8 16 4.2 58 4 ดีมาก ยืนยัน
63 วัดหนองแขม 20 16.6 16 4.4 57 4 ดีมาก ยืนยัน
64 วัดโพธิ์งาม 20 18.2 19.2 4.6 62 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
65 วัดสนามชัย 20 20 17.6 4.6 62.2 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
66 วัดสังฆาราม 20 10.8 13.6 3.9 48.3 3 ดี ยืนยัน
67 วัดมะเห-ยงคณ์ 20 19.4 18.4 5 62.8 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
68 วัดโพธิ์ทอง 20 13.2 12 2.8 48 3 ดี ยืนยัน
69 วัดหัวเด่น 20 20 20 5 65 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
70 วัดโฆสิตาราม 20 20 16 4.8 60.8 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
71 วัดหอระฆัง 20 12 13.6 3 48.6 3 ดี ยืนยัน
72 วัดสกุณาราม 20 20 20 5 65 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
73 วัดท่าสมอ 20 20 18.4 4.8 63.2 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
74 วัดกำแพง 20 20 20 4.5 แก้ไข
75 วัดพระแก้ว 20 12.6 14.4 4 51 4 ดีมาก ยืนยัน
76 วัดใหม่สรรคบุรี 20 16 16.8 3.7 56.5 4 ดีมาก ยืนยัน
77 วัดโพธาราม 20 20 19.2 5 แก้ไข
78 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 20 19.4 19.2 4.6 63.2 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
79 วัดท่า 20 20 17.6 4.6 65 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
80 วัดธรรมิกาวาส 20 20 16.8 5 61.8 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
81 วัดจั่นเจริญศรี 20 16 16 4 แก้ไข
82 วัดบำเพ็ญบุญ 20 19.4 19.2 5 63.6 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
83 วัดคลองงิ้ว 20 17.2 16 4 57.2 4 ดีมาก ยืนยัน
84 วัดดอนโพธิ์ศรี 20 12 14.4 3 49.4 4 ดีมาก ยืนยัน
85 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 20 20 16 4.5 60.5 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
86 วัดประชุมธรรม 20 16 18.4 3.5 แก้ไข
87 วัดวิจิตรังสิตาราม 18 15.4 12 3.6 49 4 ดีมาก ยืนยัน
88 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส 20 20 20 5 แก้ไข
89 วัดบ้านใหม่ 17 12 15.2 3.2 แก้ไข
90 ไกรราษฎร์วิทยา 20 12 14.4 3 49.4 4 ดีมาก ยืนยัน
91 บ้านวังเดือนห้า 20 19.2 16 3.8 59 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
92 วัดพรหมวิหาร 20 17.8 18.4 4.5 60.7 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
93 บ้านไพรนกยูง 20 19 18.4 4.8 62.2 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
94 บ้านหนองอ้ายสาม 20 12 12 2.6 44.8 3 ดี ยืนยัน
95 วัดคลองธรรม 20 19.4 18.4 4.4 62.2 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
96 ท่าบ้านหลวง 20 11.6 16 0.9 48.5 3 ดี ยืนยัน
97 วัดวิจิตรรังสรรค์ 20 20 17.6 4.8 62.4 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
98 วัดสะตือสิงห์ 20 12 15.2 3 แก้ไข
99 วัดวงเดือน 20 17.6 19.2 4.2 61 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
100 วัดคลองเกษม 18 18.2 16.8 4.4 แก้ไข
101 วัดท่าโบสถ์ 20 12 16 3.2 51.2 4 ดีมาก ยืนยัน
102 วัดศรีเจริญธรรม 20 15.6 16.8 4.6 57 4 ดีมาก ยืนยัน
103 วัดอรัญญวาสี 20 20 20 4.4 แก้ไข
104 บ้านชัฎฝาง 20 16 13.6 3.7 53.3 4 ดีมาก ยืนยัน
105 วัดสระดู่ 20 16.6 18.4 4.2 59.2 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
106 บ้านหมื่นเทพ 20 12 15.2 4.6 51.8 4 ดีมาก ยืนยัน
107 ชุมชนคลองจันทน์ 20 16 18.4 5 59.4 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
108 อนุบาลหันคา 13.75 10.5 12 0.9 37.15 2 พอใช้ ยืนยัน
109 วัดสวนอัมพวัน 20 12 12 3 47 3 ดี ยืนยัน
110 วัดศรีสโมสร 20 18.2 19.2 5 62.4 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
111 บ้านวังคะเคียน 20 20 19.2 5 64.2 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
112 บ้านวังหัวเรือ 20 19.4 19.2 4.5 63.1 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
113 วัดวังน้ำขาว 20 20 17.6 4.2 แก้ไข
114 บ้านน้ำพุ 20 18.4 17.6 4.6 60.6 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
115 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ 20 16 15.2 3.2 54.4 4 ดีมาก ยืนยัน
116 บ้านหนองตะขบ 20 12 12 3 47 3 ดี ยืนยัน
117 บ้านดอนใหญ่ 20 12 13.6 3.5 49.1 4 ดีมาก ยืนยัน
118 บ้านเขาเกล็ด 20 16 12 3 53.4 4 ดีมาก ยืนยัน
119 บ้านบ่อยายส้ม 20 19.4 18.4 4.8 62.6 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
120 บ้านเก่า 20 12 16 4 แก้ไข
121 บ้านกะบกเตี้ย 20 17.6 18.4 4.8 60.8 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
122 บ้านเขาราวเทียนทอง 20 16 15.2 3.9 55.1 4 ดีมาก ยืนยัน
123 อนุบาลเนินขาม 20 20 20 5 65 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน
124 บ้านวังคอไห 20 11.6 13.6 3.8 49 4 ดีมาก ยืนยัน
125 บ้านหนองยาง 20 20 16.8 4.6 แก้ไข
126 บ้านสุขเดือนห้า 20 18.8 17.6 4.6 61 5 ดีเยี่ยม ยืนยัน


               สรุป มฐ.5-8 (มาตรฐานด้านการจัดการ) ชั้นอนุบาล 1-2 โดยรวม

จำนวนโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลแล้ว 126
รวมคะแนนทั้งหมด มฐ.5-8 ของทุกโรงเรียน 6,219.45
คะแนนเฉลี่ย (ภาพรวมของ สพป.) 49.36
ระดับ 4
แปลความ ดีมาก
โดย....หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพ (นายนคร สอนสุข) และทีมงาน     powered by ธวัชชัย โพธิ์หลำ