องค์ประกอบที่ 1-8 (การดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) 
ชื่อสถานศึกษา สรุปการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผลการประเมิน
ที่ โรงเรียน ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 คะแนน เฉลี่ย ระดับ แปลความ สถานะ
1วัดหลวงพ่อขาว3.53.913.3352.751.50.330.67ยืนยัน
2วัดไผ่โพธิ์ทอง5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
3บ้านท่าไม้4.254.274.67554454.525ดีเยี่ยมยืนยัน
4วัดธรรมามูล55555554.674.965ดีเยี่ยมยืนยัน
5ชุมชนวัดดักคะนน5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
6วัดสระเนินพระราม55555555ยืนยัน
7บ้านหนองแค5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
8ชุมชนวัดวังเคียน5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
9วัดนางลือ5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
10วัดศรีวิชัย555154.5554.445ดีเยี่ยมยืนยัน
11พระยาตาก5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
12อนุบาลชัยนาท5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
13ลัดดาประชาสรรค์54.9154.54.52.5554.555ดีเยี่ยมยืนยัน
14อนุบาลเมืองชัยนาท54.91544.755554.835ดีเยี่ยมยืนยัน
15วัดโรงวัว54.644.3354.2554.674.334.655ดีเยี่ยมยืนยัน
16วัดหนองเต่าดำ4.754.914.67455554.795ดีเยี่ยมยืนยัน
17วัดแหลมหว้า5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
18วัดเนินถ่าน555255554.635ดีเยี่ยมยืนยัน
19รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
20วัดพิกุลงาม5554554.333.674.635ดีเยี่ยมยืนยัน
21ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ54.914.675554.6744.785ดีเยี่ยมยืนยัน
22อนุบาลมโนรมย์4.54.554.3354.7554.674.6755ดีเยี่ยมยืนยัน
23วัดหัวยาง55555554.334.925ดีเยี่ยมยืนยัน
24บ้านหางน้ำหนองแขม55555554.334.925ดีเยี่ยมยืนยัน
25บ้านหัวถนน5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
26วัดโคกแจง54.824.6755554.674.95ดีเยี่ยมยืนยัน
27บ้านเนินไผ่4.254.0944444.3344.085ดีเยี่ยมยืนยัน
28วัดธรรมขันธ์55454.54.5444.55ดีเยี่ยมยืนยัน
29คงรักษ์ประชานุเคราะห์5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
30วัดบ่อแร่5552.555554.695ดีเยี่ยมยืนยัน
31วัดหนองจิก54.644.33454.54.674.334.565ดีเยี่ยมยืนยัน
32สำราญราษฎร์บำรุง5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
33วัดวังหมัน5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
34บ้านท่าข้ามวังน้ำ5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
35บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 1365555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
36บ้านทุ่งกว้าง553.67555554.835ดีเยี่ยมยืนยัน
37วัดโคกสุก5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
38วัดดอนตูมกมลาวาส5555554.3354.925ดีเยี่ยมยืนยัน
39วัดหนองบัว555355554.755ดีเยี่ยมยืนยัน
40วัดนมโฑ4.754.915555554.965ดีเยี่ยมยืนยัน
41วัดเขาแก้ว4.253.91544.754.54.334.674.435ดีเยี่ยมยืนยัน
42ชุมชนวัดโคกเข็มฯ5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
43เขื่อนเจ้าพระยา5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
44วัดกรุณา55554.254.54.3344.645ดีเยี่ยมยืนยัน
45วัดมะฝ่อฯ4.555555554.945ดีเยี่ยมยืนยัน
46วัดโคกจันทน์44.274.6714.75544.674.055ดีเยี่ยมยืนยัน
47บ้านคลองยาง5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
48วัดตะกู5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
49วัดมะปราง54.91554.754.54.674.334.775ดีเยี่ยมยืนยัน
50วัดดอนตะไล้4.54.274.6744.7543.6744.235ดีเยี่ยมยืนยัน
51อนุบาลสรรพยา4.754.91554.544.6754.735ดีเยี่ยมยืนยัน
52วัดโพธิมงคล54.9154.54.2554.6754.795ดีเยี่ยมยืนยัน
53วัดกำแพง (สรรพยา)54.825355554.735ดีเยี่ยมยืนยัน
54วัดหลวงสิริบูรณาราม555455554.885ดีเยี่ยมยืนยัน
55วัดยางศรีเจริญ5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
56วัดศรีมงคล5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
57วัดโพธิ์ประสิทธิ์443.67543.54.333.674.025ดีเยี่ยมยืนยัน
58วัดหาดอาษา54.914.6754.2554.334.674.735ดีเยี่ยมยืนยัน
59บ้านทุ่งกระถิน55555554.674.965ดีเยี่ยมยืนยัน
60ชุมชนวัดโคกดอกไม้5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
61วัดเทพรัตวนาราม5552.555554.695ดีเยี่ยมยืนยัน
62เทพรัตน์54.91554.5454.674.765ดีเยี่ยมยืนยัน
63วัดหนองแขม4.7555555554.975ดีเยี่ยมยืนยัน
64วัดโพธิ์งาม5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
65วัดสนามชัย5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
66วัดสังฆาราม3.53.5543443.6743.725ดีเยี่ยมยืนยัน
67วัดมะเห-ยงคณ์54.915555554.995ดีเยี่ยมยืนยัน
68วัดท่ากระแส55554.7554.6744.85ดีเยี่ยมยืนยัน
69วัดโพธิ์ทอง5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
70วัดหัวเด่น5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
71วัดโฆสิตาราม54.8254.54.753.554.674.665ดีเยี่ยมยืนยัน
72วัดหอระฆัง5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
73วัดสกุณาราม4.7555555554.975ดีเยี่ยมยืนยัน
74วัดท่าสมอ5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
75วัดกำแพง4.54.73554.54.5554.655ดีเยี่ยมยืนยัน
76วัดใหม่สรรคบุรี54.91554.75554.674.925ดีเยี่ยมยืนยัน
77วัดโพธาราม5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
78วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง4.754.91554.7554.6754.845ดีเยี่ยมยืนยัน
79วัดท่า5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
80วัดธรรมิกาวาส54.915555554.995ดีเยี่ยมยืนยัน
81วัดจั่นเจริญศรี4.754.914.67555554.925ดีเยี่ยมยืนยัน
82วัดบำเพ็ญบุญ5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
83วัดคลองงิ้ว4.54.454.3353.2543.6744.155ดีเยี่ยมยืนยัน
84วัดราษฎร์ศรัทธาราม5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
85บ้านสระแก้ว5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
86บ้านหนองแจง554.67555554.965ดีเยี่ยมยืนยัน
87วัดประชุมธรรม4.754.364.6734.254.54.674.674.365ดีเยี่ยมยืนยัน
88วัดวิจิตรังสิตาราม5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
89ชุมชนวัดพิชัยนาวาส5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
90วัดบ้านใหม่54.9154.555554.935ดีเยี่ยมยืนยัน
91ไกรราษฎร์วิทยา5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
92บ้านวังเดือนห้า5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
93บ้านรางจิก55555555ยืนยัน
94วัดพรหมวิหาร5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
95บ้านไพรนกยูง5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
96บ้านหนองอ้ายสาม4.755554.254.54.6754.775ดีเยี่ยมยืนยัน
97วัดคลองธรรม5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
98บ้านดอนกระโดน4.2555555554.915ดีเยี่ยมยืนยัน
99ท่าบ้านหลวง4.254.734.6744.755554.685ดีเยี่ยมยืนยัน
100วัดวิจิตรรังสรรค์4.2543.6753.754.544.674.235ดีเยี่ยมยืนยัน
101วัดสะตือสิงห์5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
102วัดวงเดือน5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
103วัดคลองเกษม5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
104วัดท่าโบสถ์5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
105วัดศรีเจริญธรรม54.915555554.995ดีเยี่ยมยืนยัน
106วัดอรัญญวาสี5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
107บ้านชัฎฝาง5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
108วัดสระดู่5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
109บ้านหมื่นเทพ4.54.5555554.6754.845ดีเยี่ยมยืนยัน
110ชุมชนคลองจันทน์4.54.644.6754.54.54.6754.695ดีเยี่ยมยืนยัน
111บ้านหนองต่อ54.914.6753.755554.795ดีเยี่ยมยืนยัน
112อนุบาลหันคา5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
113วัดสวนอัมพวัน5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
114วัดศรีสโมสร5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
115บ้านวังคะเคียน5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
116บ้านวังหัวเรือ5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
117อนุบาลหนองมะโมง555554.555ยืนยัน
118บ้านน้ำพุ555455554.885ดีเยี่ยมยืนยัน
119บ้านสะพานหิน55555555ยืนยัน
120บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์4.754.454.3344.25454.334.395ดีเยี่ยมยืนยัน
121บ้านหนองตะขบ5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
122บ้านดอนใหญ่5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
123บ้านเขาเกล็ด44.094.3344444.334.095ดีเยี่ยมยืนยัน
124บ้านบ่อยายส้ม5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
125บ้านเก่า5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
126บ้านกะบกเตี้ย54.914.335554.674.6755ดีเยี่ยมยืนยัน
127บ้านเขาราวเทียนทอง5553.555554.885ดีเยี่ยมยืนยัน
128อนุบาลเนินขาม5555555555ดีเยี่ยมยืนยัน
129บ้านหนองยาง5555555555ดีเยี่ยมยืนยันโดย....หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพ (นายนคร สอนสุข) และทีมงาน     powered by ธวัชชัย โพธิ์หลำ