วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือน มกรามก พ.ศ. 2562             
 • ประกวดราคาซื้อครุภัฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
       กลุ่มบริหารงานการเงิน
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
       กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 • ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
       กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)
       กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 • ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)
       กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์โดยสาร(ดีเซล)ขนาด12ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
       กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสาร(ดีเซล) ขนาด12ที่นั่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
       กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
       โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 14 เครื่อง และครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 17 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
       พร้อมระบบปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
 • ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมระบบปฏิบัติการ
       ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
       สำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560