ระดับความพึงพอใจต่อ web ของ สพป.ชัยนาท
  •  ดีมาก (57.142857142857%)
  •  ดี (14.285714285714%)
  •  พอใช้ (0%)
  •  น้อย (28.571428571429%)
  •  น้อยที่สุด (0%)