ระดับความพึงพอใจต่อ web ของ สพป.ชัยนาท
  •  ดีมาก (52.173913043478%)
  •  ดี (18.478260869565%)
  •  พอใช้ (7.6086956521739%)
  •  น้อย (8.695652173913%)
  •  น้อยที่สุด (13.04347826087%)