ระดับความพึงพอใจต่อ web ของ สพป.ชัยนาท
  •  ดีมาก (52.380952380952%)
  •  ดี (19.047619047619%)
  •  พอใช้ (8.5714285714286%)
  •  น้อย (8.5714285714286%)
  •  น้อยที่สุด (11.428571428571%)