ระดับความพึงพอใจต่อ web ของ สพป.ชัยนาท
  •  ดีมาก (47.154471544715%)
  •  ดี (20.325203252033%)
  •  พอใช้ (9.7560975609756%)
  •  น้อย (10.569105691057%)
  •  น้อยที่สุด (12.19512195122%)