ระดับความพึงพอใจต่อ web ของ สพป.ชัยนาท
  •  ดีมาก (49.137931034483%)
  •  ดี (19.827586206897%)
  •  พอใช้ (8.6206896551724%)
  •  น้อย (10.344827586207%)
  •  น้อยที่สุด (12.068965517241%)