สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://cnt.go.th/cnt/ Fri, 19 Feb 2021 15:48:04 ประชุมคณะกรรมการฯ โครงการอาหารกลางวัน http://cnt.go.th/cnt//?name=news&file=readnews&id=580 http://cnt.go.th/cnt//http://cnt.go.th/cnt//icon/news_1613724483.jpg

ประชุมคณะกรรมการฯ โครงการอาหารกลางวัน

1613724483
ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รร.วัดโรงวัว http://cnt.go.th/cnt//?name=news&file=readnews&id=579 http://cnt.go.th/cnt//http://cnt.go.th/cnt//icon/news_1613722916.jpg

ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รร.วัดโรงวัว

1613722916
ประชุม กศจ. ครั้งที่ 2/2564 http://cnt.go.th/cnt//?name=news&file=readnews&id=578 http://cnt.go.th/cnt//http://cnt.go.th/cnt//icon/news_1612939274.jpg

ประชุม กศจ. ครั้งที่ 2/2564

1612939274
พุธเช้า ข่าวโรงเรียน/ ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6 http://cnt.go.th/cnt//?name=news&file=readnews&id=577 http://cnt.go.th/cnt//http://cnt.go.th/cnt//icon/news_1612939136.jpg

พุธเช้า ข่าวโรงเรียน/ ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6

1612939136
ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา หันคา 2 http://cnt.go.th/cnt//?name=news&file=readnews&id=576 http://cnt.go.th/cnt//http://cnt.go.th/cnt//images/icon/Apps.png

ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา หันคา 2

1612938954
ประชุมคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน http://cnt.go.th/cnt//?name=news&file=readnews&id=574 http://cnt.go.th/cnt//http://cnt.go.th/cnt//icon/news_1612938698.jpg

ประชุมคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

1612938698
ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา http://cnt.go.th/cnt//?name=news&file=readnews&id=573 http://cnt.go.th/cnt//http://cnt.go.th/cnt//icon/news_1612938186.jpg

ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

1612938186
การจัดสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ http://cnt.go.th/cnt//?name=news&file=readnews&id=572 http://cnt.go.th/cnt//http://cnt.go.th/cnt//icon/news_1612938071.jpg

การจัดสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์

1612938071
เข้าแถวเคารพธงชาติ http://cnt.go.th/cnt//?name=news&file=readnews&id=571 http://cnt.go.th/cnt//http://cnt.go.th/cnt//icon/news_1612932697.jpg

เข้าแถวเคารพธงชาติ

1612932697
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19 http://cnt.go.th/cnt//?name=news&file=readnews&id=570 http://cnt.go.th/cnt//http://cnt.go.th/cnt//icon/news_1612932588.jpg

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19

1612932588