ชื่อ - นามสกุล :ดร.ลออ วิลัย
ตำแหน่ง :ผอ.สพป.ชัยนาท
หน้าที่หลัก :ผู้บริหารการศึกษา
ที่อยู่ :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
Telephone :0891448346
Email :w_laor@hotmail.co.th